Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

s0meb0dy-sensitive
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata
s0meb0dy-sensitive
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć.
— przyjdź na chwilę.
s0meb0dy-sensitive
Czas mija. Ale mnie nic nie mija.
— zapominanie
s0meb0dy-sensitive
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaimpuissant impuissant

April 29 2015

s0meb0dy-sensitive
4600 4f7e
Maria Goniewicz
s0meb0dy-sensitive
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
3099 1018
Reposted fromparamaribo paramaribo viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
4997 daf0 500
Reposted fromjulle julle viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
Reposted fromsleepycat sleepycat viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
s0meb0dy-sensitive
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
Nieważne co oni mówią. Ważne jak się czuję kiedy on mnie obejmuję.
Reposted fromawakened awakened viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
Mówią, że jeżeli kochasz już kogoś to pozwól mu odejść
A co jeśli wróci i zniszczy Ci duszę i głowę na nowo?
— VNM
s0meb0dy-sensitive
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
s0meb0dy-sensitive
Naprawdę bardzo cię kocham. Bardzo. I pewnie zawsze będę. - jej usta dotknęły jego policzka. - Ale niestety już cię nie lubię. Przykro mi. 
— David Nicholls - Jeden dzień
Reposted fromsubiektywne subiektywne viatrustworthy trustworthy
s0meb0dy-sensitive
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viatrustworthy trustworthy

March 18 2015

s0meb0dy-sensitive
Smutek przygniatał, obciążał kończyny, wpychał kawałki szkła do płuc, tak że nawet oddychanie było męczarnią.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianobodyimportant nobodyimportant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl